Tuesday, 3 July 2012

The "GUITAR CHORDS" for the song "ilaya nila pozhi giradhae"from the film "payanangal mudivadhillai"ilaya nila 
B
pozhigiradhe 
Cm
idhayam varai
B
naneigiradhe
Cm
ulaa pogum megam kana  kanume
Cm                                                    B   |Cm
vizha kanume 
Cm     |A
vanamae
G#


ilaya nila 
B
pozhigiradhe 
Cm
idhayam varai
B
naneigiradhe
Cm
ulaa pogum megam kana  kanume
Cm                                                    B   |Cm
vizha kanume 
Cm     |A
vanamae
G#


ilaya nila 
B
pozhigiradhe 
Cm
idhayam varai
B
naneigiradhe
Cm


varum vazhiyil    panimazhaiyil    paruva nila dinam nanaiyum
B                           |Cm                   |Cm
mugileduthu     mugam thudaithu   vidiyumvarai nadai pazhagum
Cm                     |F#m                                |B   
varum vazhiyil    panimazhaiyil    paruva nila dinam nanaiyum
B                        |Cm                   |Cm
mugileduthu     mugam thudaithu   vidiyumvarai nadai pazhagum
Cm                     |F#m                                |B   
vanavidhiyil mehga     oorvalam    kanum        podhile aarudhal tharum
Cm                |B                |B                                |Cm                      |B
paruvamagal  vizhigalile   kanavu varum
Cm                     |A             |G#

ilaya nila 
B
pozhigiradhe 
Cm
ulaa pogum megam kana  kanume
Cm                                                    B   |Cm
vizha kanume 
Cm     |A
vanamae
G#

ilaya nila 
B
pozhigiradhe 
Cm


mugilinangal alaigiradhe              mugavarigal tholaindanavo
B                         |Cm                   |Cm
mugavarigal     thavariyadhal          azhudhidumo adhu mazhaiyo
Cm                     |F#                            |B
mugilinangal alaigiradhe              mugavarigal tholaindanavo
B                         |Cm                   |Cm
mugavarigal     thavariyadhal          azhudhidumo adhu mazhaiyo
Cm                   |F#                            |B
neelavaanile    velli oodaigal    odugindradhe enna jaadaigal
      Cm         |Cm           |B       |B         |Cm                |B
vinveliyil   vidhaithadhu yaar   navamanigal
Cm                     |A                     |G#


ilaya nila 
B
pozhigiradhe 
Cm
idhayam varai
B
naneigiradhe
Cm
ulaa pogum megam kana  kanume
Cm                                                  B   |Cm
vizha kanume 
Cm     |A
vanamae
G#

ilaya nila 
B
pozhigiradhe 
Cm

No comments: